Binnenkort komt de 2e herziene editie, 5e druk van het boek uit!
Download nu alvast het nieuwe hoofdstuk over Lean in de keten.

Ter gelegenheid hiervan organiseren John Maes en Vincent Wiegel
4 TOP-Professional courses rondom het boek.

Het boek

Lean heeft veel te bieden. Dit praktische boek helpt je om het succesvol in een organisatie door te voeren. Dat blijkt hard nodig, want Lean-initiatieven hebben vaak niet de gewenste uitkomst. Succesvol Lean gaat over de dieperliggende kern van deze management­filosofie: over de mentale instelling, de Lean-cultuur en de veranderkundige aspecten van Lean-implementaties. Want bij de voorbereiding, opzet en uitvoering van Lean-initiatieven is goed verandermanagement essentieel.

Dit mooi vormgegeven boek laat zien hoe Lean een organisatiecultuur kan transformeren naar een cultuur van continu verbeteren, ongeacht of het in de dienstverlening, de zorg of de industrie is. De heldere aanpak wordt geïllustreerd aan de hand van concrete voorbeelden en cases die de theorie ondersteunen.

Succesvol Lean is zeer geschikt voor leidinggevenden, medewerkers en Lean-experts die goed voorbereid de Lean-verandering in willen gaan.

    Kort samengevat:
  • Eindelijk een Lean-boek dat zich niet beperkt tot één vakgebied.
  • Een heldere vormgeving met kleurrijke figuren.
  • Ook als e-book te koop via alle bekende kanalen.

Lezen & kopen

Succesvol Lean is te koop in alle (online) boekhandels, waaronder:

Wil je alvast een voorproefje, klik dan op het boek hieronder om de inhoudsopgave en de inleiding te downloaden:

Recensies

‘Ik geloof sterk in Lean als basis voor een gezonde en toekomstvaste bedrijfscultuur. Dit boek biedt een nuttig overzicht van de visie en aanpak maar ook veel praktische voorbeelden. Continue verbetering werkt vooral goed als je het structureel blijft volhouden, en door dit boek ben ik weer extra gemotiveerd Lean toe te passen in onze organisatie.’
— René Steenvoorden, CIO Rabobank

‘“Lean is systematisch toegepast gezond boerenverstand.” Deze omschrijving laat zien wat de auteurs voor ogen hebben met dit boek: geen theoretische verhandelingen maar praktische toepasbaarheid. Het boek is dan ook doorspekt met voorbeelden en lessen van Lean-implementaties. Veel bedrijven stellen de klant centraal. En dat is nu precies wat Lean ook doet. Het vertrekpunt is het creëren van waarde voor de klant. En alles wat niet bijdraagt aan klantwaarde te elimineren. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Lean vraagt een gedegen voorbereiding en draagvlak organiseren bij medewerkers en vooral ook management. Hier zijn vele valkuilen; zo is Lean geen programma voor kostenreductie. Lean is vooral denken in oplossingen en continu verbeteren. De lat elke nieuwe dag net weer iets hoger leggen dan je vandaag kunt springen. Dat vraagt een zekere volharding. In ons bedrijf hebben we nu een aantal jaren ervaring met Lean. Het werken volgens de Lean principes is niet altijd makkelijk, het gaat met vallen en opstaan. Maar de resultaten mogen er zijn. De waardering van onze klanten behoort tot de hoogste in de branche. Een aantal van onze ervaringen zijn in het boek opgenomen. Het is kortom een praktisch boek met vele lessen voor iedereen die volgens de principes van Lean wil werken. Ik kan het iedereen aanraden!’
— Drs. Ronald Touwslager RC, CEO Obvion N.V. & EVP Domestic Lending Rabobank Nederland

‘Dit boek is een ware verfrissing, zowel voor wie van plan is een Lean-aanpak te beginnen, als voor ervaringsdeskundigen. Het legt immers de “vinger op de wonde” – het begint daar waar anderen vaak afhaken in een Lean-aanpak. Om Lean echt succesvol te laten zijn, is het lezen van dit boek een must.’
— Prof Dr Jo Lambert, hoogleraar Dermatologie Universiteit Gent.

‘Vrijwel alle bedrijven en dienstverlenende organisaties die enthousiast en succesvol begonnen zijn met Lean, hebben moeite om “op koers te blijven”. Essentieel voor het vasthouden van “de Lean reis” is de ontwikkeling van managers, leiders, die een diep begrip hebben van Lean, die in staat zijn om het verbetervermogen van de organisatie vast te houden, of zelfs te vergroten. En die het aan anderen kunnen uitleggen. Het boek van Vincent Wiegel en John Maes is bij uitstek geschikt voor managers, leiders, die meer houvast zoeken.’
— Dr. Jannes Slomp, lector World Class Performance aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Auteurs

 

John Maes en Vincent Wiegel hebben samen meer dan 25 jaar Lean-ervaring. Over de afgelopen 10 jaar werkten ze verschillende keren samen. Ze vullen elkaar goed aan en hebben samen en afzonderlijk veel succes geboekt met Lean. Ze hebben ook veel geleerd van zaken die niet goed zijn gelopen. Onder het motto ‘het kan altijd beter’ houden ze elkaar scherp. Ze hebben veel plezier in hun werk. Ze hebben hun kennis en ervaring in dit boek met de lezers gedeeld in de hoop dat die er veel plezier en nut aan zullen beleven.

 

Dr. Vincent Wiegel is econoom en filosoof. Hij is één van de leidende experts op het gebied van Lean in Nederland. Hij houdt zich al vele jaren bezig met de ondersteuning van organisaties bij het opbouwen van Lean-vermogen. Naast zijn brede algemene kennis en ervaring met Lean is hij pionier op het gebied van Lean-productontwikkeling, Lean in non-manufacturing omgevingen en Lean-cultuur en management. Zijn ervaring met de toepassing van Lean gaat van de werkvloer tot directieniveau, van het MKB tot multinationals, en van de zorg tot de overheid tot de industrie. Naast adviseur van organisaties is hij lector aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij is een van de oprichters van het lectoraat Lean. Vanuit het lectoraat Lean & World Class Performance is hij nauw betrokken bij het Lean-onderwijs en initiator van onderzoek naar de effectiviteit van Lean-implementaties. Aan de HAN is hij tevens directeur van het Europees centrum voor Quick Response Manufacturing.

 

Ing. John Maes is reeds meer dan 10 jaren actief op het vlak van Lean, als Master Black Belt en als operationeel directeur. Hij heeft meer dan 20 jaren internationale ervaring en heeft Lean succesvol uitgerold in meer dan 10 landen. Hij werkte zowel in productieomgevingen (Fast Moving Consumer Goods) als in de (financiële) dienstverlening, in diverse disciplines waaronder Service, Operations, HRM, Marketing en Sales en productontwikkeling waar zijn roots liggen. Ook heeft hij veel ervaring met de implementatie van Lean over de keten, inclusief toeleveranciers. Zijn ervaring strekt zich uit van de werkvloer tot senior directieniveau. Op dit moment is hij Senior Vice-President bij een financiële instelling waar hij verantwoordelijk is voor het Lean Competence Center.


Lean TOP-Professional Course

Naar aanleiding van de geweldige reacties op hun boek Succesvol Lean en op basis van samen meer dan 25 jaar ervaring in Lean en passie voor het vakgebied, hebben John Maes en Vincent Wiegel besloten een serie masterclasses te geven voor managers en Lean experts die ervaring hebben op het vakgebied en hun effectiviteit en succes bij het veranderen van organisaties met behulp van Lean willen vergroten. Geen standaard Lean cursus maar een top professional training op (master)blackbelt en Lean sponsor niveau.

1. Klik hier om een informatiefolder over de training te lezen.

2. Download hier gratis hoofdstuk 13 Keten management dat gaat over Lean in de keten.

3. Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.